Mer om firmaet
Solid fagkompetanse og breddekunnskap er vår største styrke


Elisabeth Guddingsmo gir råd og veiledning til ledere i utøvelsen av lederrollen. Alene, eller sammen med samarbeidspartner, veileder jeg blant annet i arbeidsrettslige spørsmål, HRM, IA (inkluderende arbeidsliv), arbeidsmiljø, kommunikasjon og konflikthåndtering. Mitt hovedmål er å forebygge konflikter, og jeg har et gjenopprettende fokus i konflikter som allerede har oppstått. Jeg bistår i forhandlinger med en løsningsfokusert innstilling, og hjelper til med å få i gang dialog når konflikten har gått i stå. Jeg gir veiledning og coaching for å sikre god og riktig kommunikasjon, og hjelper til med å trappe ned tilspissede konflikter. 

Jeg gjør også skrivearbeidet for deg som trenger profesjonell skriftlig kommunikasjon. Jeg foretar protokollføring, dokumentasjon, og skriver rapporter, brev, notater og andre skriftlige tjenester hvor det er viktig å få frem poenget på en profesjonell måte. Hvis du vil skrive som en jurist, er det jo like greit å få hjelp av en jurist til å skrive, ikke sant?

Jeg er utdannet jurist, men går ikke til rettssak, det ligger ikke innenfor mine visjoner og verdier. Dersom det viser seg at du likevel ønsker å ta saken din gjennom en rettslig prosess, så kan jeg hjelpe deg med å finne riktig advokat.


Elisabeth Guddingsmo - Eier og Jurist

Elisabeth er opptatt av dynamisk samspill mellom fagdisiplinene jus, organisasjonspsykologi, ledelse, kommunikasjon og konflikthåndtering. Hun har en løsningsfokusert tilnærming til konflikthåndtering, og er opptatt av at partene skal ta eierskap til konflikten. Engasjerende og inspirerende kurs- og foredragsholder med gode kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk.

Elisabeth har solid akademisk bakgrunn med juridisk embetseksamen fra Universitetet i Tromsø og videreutdanning i konfliktmekling, ledelse og organisasjonspsykologi. Hun har erfaring fra kommune, stat, helseforetak og det private næringsliv, på tvers av flere sektorer.

Epost: epg@negoti8.no - Telefon: 936 30 059Samarbeidspartner

core-coaching.noMarit Simonsen Ohm - Coach

Marit er målrettet og engasjert. Hun er utdannet coach, spesielt opptatt av mennesker i omstilling, og er sertifisert innen JTI styrke og preferansetest (personlighetstesting). Hun har fokus på verdibasert utvikling, mestring og mestringsstrategier. "For å stå støtt i kriser trenger vi et sterkt indre for å forstå og mestre en urolig ytre situasjon". Hun er dyktig og engasjert, evner å inspirere, og får folk til å jobbe sammen mot felles mål.

Marit har en Master of Management fra BI, og har over 30 års erfaring fra finans, coaching og utvikling av medarbeidere. Elisabeth Guddingsmo samarbeider med Marit og Core Coaching i flere typer oppdrag.