Konflikter på arbeidsplassen?

Konflikter er som et ugress i blomsterbedet: Hvis du ikke luker, så kommer de igjen og igjen, og formerer seg til du mister helt kontroll.

Det kan være små eller store ting det dreier seg om, men selv den minste ting kan føre til en konflikt som eskalerer helt ut av proporsjoner, og det er vi jo alle tjent med å unngå. Ikke minst skaper manglende konflikthåndtering et dårlig arbeidsmiljø, og store produksjonstap.

Det beste er å ta ta i problemet så snart som mulig, og min første anbefaling til deg er derfor: Ta tak i det, ikke utsett lenger enn til at gemyttene har roet seg. Konflikter på jobben adresseres. Det kan hende at tiden vil roe ned akkurat den konkrete saken, men den vil garantert komme opp ved neste korsvei dersom den ikke blir tatt hånd om og luket vekk.

Konflikter skyldes ofte at den ene eller begge parter opplever seg krenket. Kanskje har dere kollegaer som alltid kommer i konflikt, eller du har opplevd selv å komme i konflikt med en kollega, eller konflikt mellom leder og ansatte, eller med kunder? Som arbeidsgiver har man plikt til å sette i gang tiltak, men selv den dyktigste leder kan ha vanskeligheter med å se løsningen, ofte sitter man rett og slett for nært oppi det hele.

Jeg går inn i den aktuelle situasjonen hos deg, og analyserer den kokrete konflikten og arbeidsmiljøet, og vil foreslå for deg og hjelpe deg med løsninger. Det er opp til deg om du vil håndtere saken videre selv, eller om du ønsker bistand fra meg. Jeg hjelper deg så langt du ønsker.

Konflikthåndtering

Jeg er en uavhengig og nøytral tredjepart med spesialkompetanse på konflikthåndtering. Jeg hjelper dere med å få til dialog, og hjelper parter i konflikt å snakke sammen. Jeg tilbyr:

Faktaundersøkelse

Kommunikasjonsrådgivning

Forhandlingsbistand

Opplæring av ledere og verneombud