Faktaundersøkelse
Anbefalt av Arbeidstilsynet ved melding om mobbing eller trakassering på arbeidsplassen


FaktaundersøkelseFaktaundersøkelse er anbefalt av Arbeidstilsynet dersom arbeidsgiver blir gjort oppmerksom på mobbing eller trakassering på arbeidsplassen. Arbeidsgiver har rett og plikt til å sette i verk tiltak, og en faktaundersøkelse vil være et naturlig første steg. Det kan også være et nyttig hjelpemiddel som en del av konflikthåndtering på arbeidsplassen, enten ved konflikt mellom kolleger, eller konflikt mellom leder og ansatt, for å sikre at konflikter ikke sklir ut eller eskalerer.

Jeg opptrer som en uavhengig rådgiver, og bidrar til å skape trygghet for at faktaundersøkelsen gjennomføres på en god måte. Dette er med på å sikre tilliten fra partene som er involvert, og gir som regel også større tillit og tyngde til konklusjonen. Dette er med på å gi robuste løsninger, og gode tiltak som får god oppslutning.

Juridisk kompetanse ved gjennomføring av faktaundersøkelsen er med på å ivareta viktige rettssikkerhetsprinsipper, herunder kontradiksjon. Også dette bidrar til større tillit til både undersøkelsen og resultatet. Varslervern vil også bli vurdert, slik at partene kan ha trygghet for at dette blir ivaretatt på en god måte.

Etter at faktaundersøkelsen er gjennomført kan jeg bistå med forslag til tiltak i tråd med arbeidsmiljøloven, og krav til et godt psykososialt arbeidsmiljø.