Kurs: Konflikthåndtering på arbeidsplassen

Bruker du for mye av tiden din til å håndtere konflikter mellom kolleger, eller konflikter mellom leder og ansatte? Undersøkelser viser at ledere bruker 20% av tiden sin på konflikter, og samtidig at konflikthåndtering på jobben er noe ledere har for lite kompetanse på. Dette henger jo ikke på greip, eller hva?

Konflikter på jobben er en naturlig del av arbeidslivet, og kan til og med være en ressurs for bedriften din. Det viktige er at du kan håndtere konflikter på en god måte. Da kan du få en bedrift hvor de ansatte trives, produserer bedre, og ønsker å jobbe. Hvem vil vel ikke ha det?

JA TAKK, send meg gratis info!

For å få til dette er det nyttig å forstå konflikter, og hvordan de kan virke konstruktivt hos dere. Kursholder har grundig kjennskap til arbeidsrett, ledelse og konflikthåndtering, og temaet for kurset blir plassert både i et arbeidsrettslig-, et mellommenneskelig- og et ledelsesperspektiv. Problemstillingene du får presentert vil bli knyttet til krav til psykososialt arbeidsmiljø i regelverket, og typiske problemstillinger i arbeidslivet. Les mer om kurset nedenfor.


Hva lærer du?

I kurset er det lagt hovedvekt på å gi deg kunnskap om hvordan du kan arbeide for å oppnå et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsrelasjoner, og hvordan du i din bedrift kan få til:

  • Godt samarbeid og innovasjon
  • Forebygging av konflikter
  • God konflikthåndtering

Temaer som du vil bli tatt gjennom:

  • Kommunikasjon i team
  • Hvorfor det er lurt å forstå noe om konflikter
  • Konflikthåndtering på arbeidsplassen, med konkrete tips
  • Psykososialt arbeidsmiljø, risiko- og nærværsfaktorer


Er det flere hos dere som trenger kurs i konflikthåndtering?

Få med deg mellomledere, verneombud og tillitsvalgte. Kurset kan med fordel gjøres bedriftsinternt, og det kan spres over flere dager for dere, alt etter hva som passer din bedrift. Bestiller du for grupper gis det også spesialpris.

Trykk på den grønne knappen for "Ja takk! Send meg info" dersom du ønsker et bedriftsinternt opplegg eller gruppebestilling.

Det vil bli utstedt kursbevis som angir innholdet av opplæringen som er gjennomført. 

JA TAKK, send meg gratis info!